คำถามที่พบบ่อย บัตรเครดิต

12. ทำความรู้จักกับ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)

Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)                                        
เป็นบริการกับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั่วโลก บริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับสมาชิกบัตรที่มีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ(Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) เพื่อให้สมาชิกบัตรมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการเนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตรและ/หรือบัตรหมดอายุ                                        
มีขั้นตอนการทำงานดังนี้                                        
1.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตและ/หรือบัตรหมดอายุ/บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลบัตรใหม่ เช่น หมายเลขบัตร และ/หรือวันหมดอายุ ไปยังฐานข้อมูล Mastercard ABU
2.Mastercard ABU จะส่งข้อมูลบัตรใหม่ไปยังร้านค้าที่สมาชิกบัตรสมัครรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) ที่เข้าร่วมรายการกับ Mastercard                                        
3. เมื่อร้านค้าได้รับข้อมูลบัตรใหม่จาก Mastercard ABU แล้ว ร้านค้าจะใช้ข้อมูลบัตรใหม่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องแจ้งข้อมูลบ้ตรใหม่กับร้านค้านั้นอีก                                        
สำหรับสมาชิกบัตรที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และไม่ประสงค์ใช้บริการดังกล่าวสามารถแจ้งปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าวมายังบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรได้รับแจ้งจากบริษัททางใบแจ้งยอดบัญชีหรือ SMS                                         
สำหรับท่านที่ได้รับการเปลี่ยนบัตรเป็นมาสเตอร์การ์ด และเคยมีรายการดังกล่าวกับบัตรเดิมที่ไม่ใช่มาสเตอร์การ์ด โปรดปรับปรุงข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับร้านค้าด้วยตนเอง                                        
                                        
Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีผลเมื่อไหร่?                                        
มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป                                        
                                        
Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีประโยชน์อย่างไร?                                        
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินของสมาชิกบัตรให้ดียิ่งขึ้น เช่น เมื่อบัตรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะส่งผลให้สามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง                                        
                                        
สมาชิกบัตรสามารถเลือกไม่ใช้บริการนี้ หรือ เปลี่ยนใจขอใช้บริการในภายหลังได้หรือไม่?                                        
ได้ สมาชิกบัตรสามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการนี้ หรือ แจ้งขอใช้บริการในภายหลังได้ โดยติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต (Customer service) ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป นับตั้งแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์                                        
                                        
หากสมาชิกบัตรไม่เข้าร่วมบริการนี้ จะมีผลกระทบอย่างไร?                                        
สมาชิกบัตรยังคงใช้งานบัตรเครดิตได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งจะกระทบเฉพาะรายการที่เป็นรายการประเภทตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์(Card on file)เท่านั้น                                        
                                        
ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของสมาชิกบัตรจะได้รับการอัพเดตบัตรบน Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) โดยอัตโนมัติ จากทุกร้านค้าที่ทำรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) หรือไม่?                                        
ไม่ได้รับการ Update อัตโนมัติทุกร้านค้า บริการ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) จะมีให้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น                                        
                                        
มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมหรือไม่?                                        
การเข้าร่วมในบริการนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของร้านค้าแต่ละร้านจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ รายชื่อร้านค้ามีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทางบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตข้อมูลดังกล่าวจากทาง Mastercard                                        
                                        
Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่                                        
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น สมาชิกบัตรสามารถใช้บริการได้ปกติ                                        
                                        
หากสมาชิกบัตรมีรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) ผ่านบัตรเครดิตโลตัส วีซ่าเดิมอยู่ หลังจากนั้นสมาชิกบัตรได้รับการเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์การ์ด สมาชิกบัตรจะต้องทำอย่างไรกับรายการดังกล่าว                                        
สมาชิกบัตรจะต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุบนหน้าบัตร กับร้านค้าที่สมาชิกบัตรได้ทำรายการตัดบัญชีไว้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ท่านสามารถทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติแบบรายเดือนหรือรายปีและธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตในอนาคต สำหรับบัตรเครดิตโลตัส