สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด ออนไลน์

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
รายได้ต่อเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
สาขาโลตัสใกล้บ้าน*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล*
อาชีพ*
รายได้ประจำต่อเดือน*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทเรียบร้อยแล้ว https://www.lotussmoney.com/pdpa-private-policy


กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
ฝากชื่อให้ติดต่อกลับ
HIDDEN : PageReferenceCode
HIDDEN : utm_source
HIDDEN : utm_medium
HIDDEN : utm_campaign
HIDDEN : PageUrl

สมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท* เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดหรือรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ


*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้านล่าง
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ pindown pinup
• เฉพาะผู้สมัครบัตรใหม่ ที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 (ไม่รวมถึงสมาชิกปัจจุบันที่ยกเลิกบัตรภายในระยะเวลา 6 เดือน ณ วันสมัคร)  
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดหรือรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ)
• บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกที่ยังคงมียอดคงค้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ และยอดคงค้างต้องมากกว่า 50% ของยอดใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น มีรายการเบิกถอนเงินสด/ผ่อนสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป จะต้องมียอดคงค้างในบัญชีมากกว่า 2,500 บาท และบริษัทฯ จะดำเนินการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ยอดเบิกถอนเงินสดจะถูกคำนวณจากทุกช่องทาง ผ่านตู้ ATM และ สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UChoose (UCash) และ รายการเงินด่วนสั่งได้ (Hello Cash)
• ยอดผ่อนชำระจะถูกคำนวณจากการผ่อนสินค้า ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโลตัส หรือผ่อนชำระประกันภัยรถยนต์ และสุขภาพที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส
• การคำนวณยอดสะสม ไม่รวมรายการใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆ ค่าปรับ และรายการที่มีการยกเลิก
• บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 10% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากจำนวนเงินที่เบิกถอน ณ วันทำรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯส่งของสมนาคุณแก่ท่าน 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด
บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ผ่อนสินค้าอะไรได้บ้าง pindown pinup
บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ สามารถผ่อนสินค้าได้มากมาย ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน จักรยาน และค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ราคาสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป เริ่มต้นผ่อนชำระเพียงเดือนละ 300 บาท (ยกเว้นสินค้าประเภทโทรศัพท์มืถือเริ่มผ่อนราคาสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม pindown pinup
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร pindown pinup
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 3 โดยสามารถเลือกให้ส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์
สอบถามสถานะใบสมัคร pindown pinup
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 4
บัตรหายทำอย่างไร pindown pinup
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 1712 กด 1 แล้วกด *1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โปรโมชันสมัครบัตรlสินเชื่อที่สาขา pindown pinup

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับพนักงานบริษัท
• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 55 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 55 ปี
• เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี


เอกสารประกอบการพิจารณา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)