facebook messenger

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3 หมวดความคุ้มครอง ดังนี้

 1.ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย
• สูญหาย
• ไฟไหม้
• อุบัติเหตุ
2.ความเสียหายต่อบุคลภายนอก
• ทรัพย์สิน
• ชีวิตและร่างกาย
3.ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ค่ารักษาพยาบาล
• การประกันตัวผู้ขับขี่
โลตัส มันนี่ พลัส ให้บริการเช็คและเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากบริษัทผู้รับประกันภัยชั้นนำ

car-insurance-product-list-detail3_table-c1-(1).webp
ประกันภัยรถชั้น 1 ที่โลตัส แบ่งจ่ายเงินสด 0%25 นาน 10 เดือน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจ

ชื่อ*
นามสกุล*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*