คำถามที่พบบ่อย บัตรเครดิต

11. ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท หรือ Dynamic Currency Conversion fee (DCC fee)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ด้วยสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท” ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด

คำถามและข้อสงสัย

คำถาม 1: DCC Fee (Dynamic Currency Conversion Fee) คืออะไร?
คำตอบ 1: DCC fee คือค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท หรือ Dynamic Currency Conversion fee (DCC fee) โดยจะเรียกเก็บสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าต่างประเทศ (รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ) ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย

คำถาม 2: อัตราเรียกเก็บค่าบริการ? 
คำตอบ 2: เรียกเก็บอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่ายในร้านค้าต่างประเทศหรือร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- จองโรงแรมที่เป็นโรงแรมในต่างประเทศกับ booking.com โดยชำระเป็นสกุลเงินไทยจำนวน 3,000 บาท จะมีค่าบริการ DCC fee 1% ของยอด 3,000 บาท คือ 30 บาท
- ค่าบริการเติมเงินซื้อเกมร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศผ่าน app store จำนวน 100 บาท จะมีค่าบริการ DCC fee 1% ของยอด 100 บาท คือ 1 บาท

คำถาม 3: วันที่มีผล?
คำตอบ 3: รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งวันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป และจะถูกเรียกเก็บ ณ วันที่มีการบันทึกรายการ

คำถาม 4: ทำไมต้องมีการเรียกเก็บค่า DCC fee?
คำตอบ 4: เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของธุรกิจบัตรเครดิต การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร้านค้าต่างประเทศ รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท

คำถาม 5: วิธีการคำนวณค่า Fee ของ VISA, Mastercard?  
คำตอบ 5: สำหรับ VISA และ Mastercard คิดอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย

คำถาม 6: สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทได้ วันไหน?
คำตอบ 6: ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ ณ วันที่บันทึกรายการ (Posting Date)

คำถาม 7: ค่าธรรมเนียมรายการใช้จ่ายในร้านค้าต่างประเทศด้วยสกุลเงินบาท จะถูกเรียกเก็บกับบัตรเครดิตประเภทใดบ้าง?
คำตอบ 7: บัตรเครดิตวีซ่า และ มาสเตอร์การ์ดทุกประเภทรวมถึงทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

คำถาม 8: ค่าธรรมเนียม 1% คิดอย่างไร?
คำตอบ 8:คิดค่าใช้จ่าย 1% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยสกุลเงินบาท โดยคิดจากยอด ณ วันที่บันทึกรายการใช้จ่าย

คำถาม 9: การเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงร้านค้าประเภทไหนบ้าง?
คำตอบ 9: ร้านค้าในต่างประเทศและเลือกชำระด้วยสกุลเงินไทย รวมถึงร้าน Online ที่จดทะเบียนต่างประเทศ เช่น  AIRASIA BERHAD, NETFLIX,  APPLE, TikTok, AGODA, Booking, Klook, IHERB, ALIPAY, TAOBAO, PAYPAL เป็นต้น   (ข้อมูลร้านค้าตัวอย่าง ณ วันที่ 31 มกราคม2567 ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ขึ้นอยู่กับร้านค้า)

คำถาม 10:รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัสในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าต่างประเทศ (รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ) ยังคงได้รับคะแนนสะสมหรือไม่?
คำตอบ 10: ยังคงได้รับคะแนนสะสมเหมือนเดิมโดยคิดจากยอดใช้จ่ายทุก 20 บาทรับ 1 คะแนน ยกเว้นการเบิกถอนเงินสด (การคิดคะแนนไม่นับรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

คำถาม 11: ประโยชน์ของการใช้บัตรเครดิตโลตัส ในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าต่างประเทศ (รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ) 
คำตอบ 11 :สะดวกปลอดภัยกว่าการชำระด้วยเงินสด, ได้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต(ยกเว้นรายการเบิกถอนเงินสด) และยัง ได้รับโปรโมชั่นพิเศษจากบัตรเครดิตเพิ่มเติม(ถ้ามี)