คำถามที่พบบ่อย บัตรเครดิต

9. ค่าธรรมเนียม และ อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม และ ของสมนาคุณ บัตรเครดิต
ของสมนาคุณที่จะได้รับในการสมัครบัตรมีอะไรบ้าง
ของสมนาคุณขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทของการสมัคร โดยระบุไว้ในใบสมัคร หรือตามจุดรับสมัครบัตรที่โลตัส

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่/สูญหาย/ชำรุด
200 บาท/ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีแบ่งชำระ คิดเท่าไหร่
ดอกเบี้ย 15%ต่อปี และ ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 1 %ต่อปี

ค่าธรรมเนียมกรณีที่ชำระไม่ตรงกำหนด คิดอย่างไร
มีค่าติดตามทวงหนี้  50 บาทต่องวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด และ 100 บาทต่องวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด และ 3 งวด (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราการชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด (Statement)