facebook messenger

ก่อนอายุ 30 ซื้อประกันภัยสุขภาพให้ตัวเองดีอย่างไร

ก่อนอายุ 30 ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองดีอย่างไร

เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน การมองหาประกันภัยสุขภาพกลายเป็นหัวข้อหลักในวงสนทนาของมนุษย์เงินเดือน เพราะประกันภัยคือความมั่นคงของพนักงานออฟฟิศ มีการโต้เถียงเรื่อยมาว่าควรซื้อประกันภัยสุขภาพตอนอายุเท่าไร? บางคนอาจบอกว่า‘ควรซื้อประกันภัยสุขภาพก่อนอายุ 30 ปี’ แต่บางคนอาจมองว่า ‘ประกันภัยสุขภาพควรซื้อ เมื่อเราผ่านอายุ 30 ปีไปแล้ว’ ซึ่งจริง ๆ แล้วคงไม่มีฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายใดผิด เพราะสุขภาพนั้นเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล แต่แนวคิดที่ว่า ‘ก่อนอายุ 30 ปี ควรซื้อประกันภัยสุขภาพ’ ได้รับความนิยมและมีการบอกต่ออย่างแพร่หลาย…วันนี้ขอพาทุกคนไปรู้จักกับข้อดีของการทำประกันภัยก่อนวัย 30 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกซื้อปประกันภัยสุขภาพของมนุษย์วัย

ซื้อประกันภัยสุขภาพก่อนอายุ 30 ดีอย่างไร

ก่อนอายุ 30 ปี คุณสามารถเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพได้หลากหลายและง่ายมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นราคา ความคุ้มครองและการอนุมัติจากบริษัทเจ้าของประกันภัย เนื่องจากผู้ขอซื้อประกันที่อายุน้อยกว่า 30 ปี ส่วนมากยังไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคภัยร้ายแรงที่เป็นข้อยกเว้นการให้ประกันของหลาย ๆ บริษัท

มีสวัสดิการประกันภัยสุขภาพกับที่ทำงาน ควรซื้อประกันสุขภาพอีกหรือไม่

คำถามยอดฮิตของชาวออฟฟิศที่สงสัยว่า ควรซื้อประกันภัยอีกไหม ถ้าบริษัทมีประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการฟรีให้แล้ว? หากศึกษารายละเอียดของแผนประกันภัยที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน จะเห็นว่าประกันฉบับนั้นมีความคุ้มครองเฉพาะโรคที่บริษัทเลือก ซึ่งจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่ตรงตามสุขภาพของคุณ ดังนั้น มนุษย์วัยทำงานที่มีสวัสดิการประกันจากบริษัท ควรมองหาและซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองสอดคล้องกับสุขภาพของตนเอง 

เช็ก !! ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยสุขภาพ

 1. เช็กรายได้ว่าสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้อย่างที่ไม่กระทบชีวิตประจำวันหรือไม่ 
 2. เช็กรายจ่ายในอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าเทอมลูก ค่าซ่อมแซมรถ ฯลฯ
 3. เช็กหนี้สินว่ากระทบต่อการจ่ายเบี้ยประกันที่เป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวหรือไม่ 
 4. เช็กภาระหน้าที่ที่กระทบค่าใช้จ่าย เช่น มนุษย์เงินเดือนที่เป็นเสาหลักของบ้าน 
 5. เช็กการออมเงินสำรอง เช่น การลงทุนด้วยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีประจำปี 

ผู้ที่อ่านบทความถึงตรงนี้ คงกำลังรออย่างใจจดใจจ่อว่า การซื้อประกันสุขภาพก่อนวัย 30 ปี มีข้อดีอย่างไรบ้าง…แต่ไม่ต้องกังวล ! เพราะเราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้ที่นี่แล้ว ดังนี้

ตัดสินใจซื้อประกันภัยสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันภัยราคาถูก

เหตุผลหลักข้อแรกที่ควรซื้อประกันสุขภาพก่อนอายุ 30 ปี เพราะเบี้ยประกันภัยจะมีราคาถูกกว่าช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทผู้ให้ประกันภัยจะพิจารณาความเสี่ยงจากสุขภาพที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น แน่นอนว่าอายุน้อยย่อมแข็งแรงกว่าคนที่อายุมาก…ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นเท่าไร ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เมื่อผู้รับประกันมีความเสี่ยงที่ทำให้ต้องจ่ายค่าคุ้มครองมากขึ้น บริษัทจึงเรียกเก็บเบี้ยประกันจากคนกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 30 ปี แพงกว่าคนที่อายุน้อยกว่า 30 ปีนั่นเอง 

คุ้มครองโรคได้ครอบคลุมมากกว่า

ไม่เพียงแค่ค่าเบี้ยประกันที่มีราคาถูก แต่มนุษย์ก่อนวัย 30 ปี ยังสามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพได้หลากหลายมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เนื่องจากวัยทำงานกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการที่มีแนวโน้มจะตรวจพบโรคร้ายแรง บริษัทผู้ให้ประกันภัยจึงมีแผนประกันให้เลือกเยอะกว่า รวมถึงประกันสุขภาพก่อนวัย 30 ปีนั้น ยังมีรายละเอียดการคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคร้ายหลากหลายอีกด้วย

อนุมัติกรมธรรม์ง่าย

แน่นอนว่าผู้ขอรับประกันภัยที่ไม่มีความเสี่ยง หรือ มีความเสี่ยงน้อย มีแนวโน้มที่บริษัทผู้ให้ประกันจะอนุมัติกรมธรรม์ง่ายกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณเลือกซื้อประกันสุขภาพก่อนอายุ 30 ปี เพราะเรื่องของสุขภาพไม่มีสัญญาณเตือน หากวันใดวันหนึ่งคุณป่วยก่อนมีประกันสุขภาพและโรคนั้นเป็นโรคร้ายแรงที่บริษัทประกันภัยยกเว้นการอนุมัติกรมธรรม์ หากเป็นเช่นนี้คุณต้องนำรายได้หลักและเงินสำรองมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อรายได้ที่มีไม่เพียงพอ อาจต้องไปกู้ยืมเงินจนก่อหนี้สิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เสี่ยงที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ล้มละลายจากการเจ็บป่วยได้เลย 

ลดหย่อนภาษีได้

ประกันภัย คือ ความมั่นคงของมนุษย์เงินเดือนเพราะในทุก ๆ ปีชาวออฟฟิศต้องจ่ายภาษีเป็นประจำ โดยประกันสุขภาพช่วยลดหย่อนภาษีได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามประเภทของประกันสุขภาพ) ดังนี้

 

ประกันภัยสุขภาพ เงินภาษีที่ลดหย่อนได้

 • ซื้อให้ตัวเอง : ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี หากรวมกับประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ซื้อให้พ่อแม่ : ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี หากครอบครัวมีพี่น้อง ให้นำจำนวน 15,000 บาท ไปหารเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นค่าลดหย่อนที่เท่ากันทุกคน (พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี โดยไม่จำกัดอายุ)
ซื้อประกันภัยสุขภาพ สำหรับวัยทำงานที่ไหนดี

ซื้อประกันภัยสุขภาพ สำหรับวัยทำงานที่ไหนดี

มาถึงตรงนี้ มนุษย์เงินเดือนคงมีคำถามแล้วใช่ไหมว่าควรซื้อประกันสุขภาพแบบไหน หรือ มีเกณฑ์การเลือกบริษัทผู้ให้ประกันภัยอย่างไรบ้าง เรามีแนวทางการเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์วัยทำงาน ดังนี้

 1. บริษัทประกันภัยมีความน่าเชื่อถือ ติดต่อง่าย พร้อมดูแลผู้รับประกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อใด ฉะนั้นบริษัทที่ดูแล จำเป็นต้องพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกวิกฤต
 2. แผนประกันสุขภาพที่ดีต้องครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่หลากหลายและครอบคลุมโรคร้ายที่พบได้บ่อยในมนุษย์วัยทำงาน  
 3. แผนประกันสุขภาพต้องคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ไม่ควรมีการยกเว้น ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง และไม่ควรให้ผู้รับประกันสำรองจ่ายไปก่อน
 4. ในกรณีที่ผู้รับประกันเกิดอุบัติเหตุ แผนประกันต้องให้ความคุ้มครองทันที แม้ว่าจะเป็นวันแรกที่กรมธรรม์เพิ่งมีผลบังคับใช้
 5. บริษัทประกันภัยที่ดีควรมอบส่วนลดประวัติดี หากในระยะเวลาของกรมธรรม์ คุณไม่มีอาการเจ็บป่วยและไม่เคยใช้สิทธิ์เคลมความคุ้มครอง  

ประกันภัยสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์

ประกันสุขภาพจากโลตัสที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนและคนทำงาน ประกันสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์ คือ ประกันสำหรับชาวออฟฟิศอย่างแท้จริง เพราะให้ความคุ้มครองมากกว่าสวัสดิการจากบริษัททั่วไป รองรับการเข้ารักษาที่สถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ และสิทธิประโยชน์มากมายที่โลตัสพร้อมมอบให้ผู้รับประกัน ดังนี้

ความคุ้มครองจากประกันภัยสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์  

 • เลือกผ่อนเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตโลตัสทุกประเภท 0% นานสูงสุด 10 เดือน 
 • ประกันสุขภาพจากโลตัสช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั่วไปและโรคร้ายที่พบบ่อยในวัยทำงาน   
 • คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามค่ารักษาจริง (ยกเว้นค่าห้อง)
 • คุ้มครองแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 
 • คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์บังคับใช้
 • ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน เมื่อเลือกแผนประกันที่มีความรับผิดส่วนแรก
 • ซื้อประกันตอนอายุไม่เกิน 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • คืนเบี้ยประกันสุขภาพ 10% เมื่อประวัติดีไม่มีการเคลม
 • บริษัทไม่ปฏิเสธการต่ออายุประกันสุขภาพ แม้มีประวัติการเคลม 

ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดประกันภัยสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์ https://www.lotussmoney.com/insurance/health/v-better-care

โลตัส มันนี่ พลัส

นอกจากนี้โลตัส มันนี่ พลัส ยังมีประกันภัยสุขภาพโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมโรคมะเร็ง หรือ 15 โรคร้ายที่คนไทยมีสถิติการป่วยมากที่สุด เพื่อให้มนุษย์วัยทำงานซื้อประกันภัยสำหรับตนเอง หรือ มอบเป็นของขวัญให้แก่พ่อแม่ที่คุณรักได้อีกด้วย

ประกันภัยสุขภาพโรคร้ายแรง

 • ประกันภัย โรคร้ายแรง มะเร็ง ฟิกซ์ 10 : เบี้ยคงที่ 10 ปี คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทั้งลุกลามและไม่ลุกลาม เจอ/จ่าย/จบรับเงินก้อนสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ประกันภัย โรคร้ายแรง 15 โรคร้าย : ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่เคลมมีคืนเบี้ย 15% ทุก 2 ปีกรมธรรม์ เจอ/จ่าย/จบ รับเงินก้อนสูงสุด 750,000 บาท
 • ประกันภัย โรคร้ายแรง มะเร็งพร้อมจ่าย : ตรวจพบโรคร้ายแรง รับเงินชดเชยทันทีและคุ้มครองเพิ่มอีก 1 เท่า เมื่อตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม เจอ/จ่าย/จบรับเงินก้อนสูงสุด 200,000 บาท
 • ประกันภัย โรคร้ายแรง มะเร็งวัน ไพรซ์ ไลฟ์ ไทม์ : ค่าเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุกรมธรรม์และแบ่งจ่ายรายเดือนได้ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ เจอ/จ่าย/จบ รับเงินก้อนสูงสุด 1,000,000 บาท

พิเศษ !! ใช้บัตรเครดิตโลตัสซื้อประกันภัยสุขภาพ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีหรือ ใช้จ่ายเบี้ยประกันรายปีก็ได้รับเครดิตเงินคืน (Cashback) สมัครบัตรเครดิตโลตัส ด้วยแอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อเข้าร่วมโปรโมชัน สะดวก ง่าย ปลอดภัย และเช็กสถานะการสมัครได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการปรับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ด้วย ที่สำคัญได้รับโปรโมชันบัตรเครดิต สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม จากโลตัส มันนี่ พลัส ก่อนใคร 

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/insurance/health-insurance-before-30 คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัย
Tag: ประกันภัยสุขภาพ