ซื้อประกันอุบัติเหตุ / โรคร้ายแรงสุดคุ้ม ได้รับความคุ้มครอง พร้อมรับของสมนาคุณ

ซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันโรคร้ายแรงของซิกน่า

ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยโรคร้ายแรงของซิกน่า 

ซื้อประกันอุบัติเหตุหรือประกันโรคร้ายแรง ของ Cigna เบี้ยประกันรวมทุกกรมธรรม์ ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า Mini Pastel ขนาด 14 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท*

เฉพาะซื้อที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 28 ก.พ. 66

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-627-8888

*ประกันภัยที่ร่วมรายการ (สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละแผนได้)
ประกันภัยอุบัติเหตุ และชดเชยรายได้
  ○ แผน PA สุดคุ้ม 360 องศา
  ○ แผน PA สุดคุ้มคูณ 3
  ○ แผนเจ็บนิดก็ยิ้มได้
  ○ แผนเทคแคร์ ซีเนียร์
  ○ แผนแฟมิลี่ เลิฟเวอร์
  ○ แผนแฮปปี้ เบบี้
  ○ แผนแฮปปี้ คิดส์
  ○ แผนเฮลตี้ รีฟันด์
  ○ แผนเฮลตี้ ข้าราชการ

ประกันภัยโรคร้ายแรง
  ○ แผนมะเร็งพร้อมจ่าย
  ○ แผน 15 โรคร้ายคลายกังวล
  ○ แผนมะเร็งแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10
  ○ แผน แคนเซอร์ วัน ไพรซ์ ไลฟ์ ไทม์


* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันโรคร้ายแรงของซิกน่า  ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยกเว้นประกันอุบัติเหตุแผน PA200 และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) มีเบี้ยประกันทั้งปีของทุกกรมธรรม์ที่ซื้อ ในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า Mini Pastel ขนาด 14 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท*
• สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ใบ / 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจะไม่สามารถรับของสมนาคุณ และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรายการอื่นได้อีก
• ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันเป็นแบบรายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี แบบเงินสดหรือบัตรเครดิต 
• เบี้ยประกันที่นำมาสะสมเพื่อรับของสมนาคุณเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีผลความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัย ภายในเดือนที่ 4 นับถัดจากเดือนที่ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครอง (ตัวอย่าง : ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครองวันที่ 20 พ.ย. 65 ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายในเดือน มี.ค. 66)
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

หมายเหตุ

• ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
• ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซิกน่าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก