facebook messenger

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ เงินสดทันใจ
พร้อมรับมือทุกเรื่องฉุกเฉิน

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ เงินสดทันใจ พร้อมรับมือทุกเรื่องฉุกเฉิน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท* เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE รับเครดิตเงินคืนตามที่กำหนด

เบิกถอนเงินสด/รายการ/เดือน เครดิตเงินคืน
20,000 - 49,999 บาท 300 บาท
50,000 - 79,999 บาท 750 บาท
80,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 3,600 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
*สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯที่ไม่เคยมียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ระหว่าง 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

ตัวอย่างการคำนวณตามเงื่อนไข: บริษัทฯจะมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะท่านที่มียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีในเดือนถัดไปไม่น้อยกว่า 50% จากยอดเบิกถอนเงินสดในแต่ละเดือน (อย่างน้อย 1 รอบบัญชี)

ตัวอย่างลูกค้าสรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 28
วันที่ 1 เม.ย. 67 ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
วันที่ 15 เม.ย. 67 ลูกค้าเบิกถอนเงินสด 20,000 บาท
วันที่ 28 เม.ย. 67 สรุปยอดบัญชี ลูกค้ามียอดเรียกเก็บเต็มจำนวนจากการกดเงินสด 20,000 บาท
วันที่ 18 พ.ค. 67 กำหนดชำระเงิน ลูกค้าชำระยอด 10,000 บาท (ไม่เกิน 50% ของยอดเบิกถอนเงินสด)
วันที่ 28 พ.ค. 67 สรุปยอดบัญชี ลูกค้ามียอดเรียกเก็บเต็มจำนวนที่คงเหลือจากการชำระครั้งก่อน 10,000 บาท
ลูกค้ามียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีในเดือน พ.ค.67 ไม่น้อยกว่า 50% ตามเงื่อนไข

ขั้นตอนขอสินเชื่อ

ลงทะเบียนก่อน หรือในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ PCN2)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ PCN2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer คัดลอกลิงก์ copy

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
อัตรดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี
* เงื่อนไข pindown pinup
• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 20,000 - 49,999 บาทต่อรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 750 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาทต่อรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 3,600 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UCHOOSE สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับก่อนทำการเบิกถอนเงินสด ระหว่างวันที่ ระหว่าง 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น โดยระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ไม่เคยมียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ระหว่าง 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
• เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสด ผ่านตู้ ATM หรือสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE (U CASH) เท่านั้น ยกเว้นรายการเงินด่วนโทรสั่งทันใจ (Hello Cash) และบริการเงินด่วนสั่งได้ (Premier Flexi)
• บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเฉพาะท่านที่มียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีเดือนถัดไปไม่น้อยกว่า 50% จากยอดเบิกถอนเงินสดในแต่ละเดือน อย่างน้อย 1 รอบบิล
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจบรายการ
• บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10% ต่อปี ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากวันที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากเครื่องกดเงินที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ไม่เกิน15-20บาทต่อครั้ง ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากเครื่องกดเงิน ATM ธนาคารกรุงศรีครั้งละ 10 บาท
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืน เข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลกทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1712
ประเภท: บัตรสินเชื่อ
aaa

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรสินเชื่อ 0% Pay Later ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โลตัส
0% Pay Later ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โลตัส
ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน(เริ่มจ่ายรอบบัญชีที่3)
01/04/67 - 31/12/67
บัตรสินเชื่อ ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ ผ่อน 0%*
ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ ผ่อน 0%*
นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ
15/02/67 - 31/12/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg
สมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
สนใจสมัคร บัตรสินเชื่อโลตัส
 พรีเมียร์