บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ เงินสดทันใจ..กดง่ายได้คืน

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ เงินสดทันใจ..กดง่ายได้คืน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท* เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE รับเครดิตเงินคืนตามที่กำหนด

เบิกถอนเงินสด/รายการ/เดือน เครดิตเงินคืน
20,000 - 49,999 บาท 300 บาท
50,000 - 79,999 บาท 750 บาท
80,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 3,600 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
*สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯที่ไม่เคยมียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ระหว่าง 1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

ตัวอย่างการคำนวณตามเงื่อนไข: บริษัทฯจะมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะท่านที่มียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีในเดือนถัดไปไม่น้อยกว่า 50% จากยอดเบิกถอนเงินสดในแต่ละเดือน (อย่างน้อย 1 รอบบัญชี)

ตัวอย่างลูกค้าสรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 28
วันที่ 1 ม.ค. 67 ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
วันที่ 15 ม.ค. 67 ลูกค้ากดเงินสด 20,000 บาท
วันที่ 28 ม.ค. 67 สรุปยอดบัญชี ลูกค้ามียอดเรียกเก็บเต็มจำนวนจากการกดเงินสด 20,000 บาท
วันที่ 18 ก.พ. 67 กำหนดชำระเงิน ลูกค้าชำระยอด 10,000 บาท (ไม่เกิน 50% ของยอดเบิกถอนเงินสด)
วันที่ 28 ก.พ. 67 สรุปยอดบัญชี ลูกค้ามียอดเรียกเก็บเต็มจำนวนที่คงเหลือจากการชำระครั้งก่อน 10,000 บาท
ลูกค้ามียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีในเดือน ก.พ. 67 ไม่น้อยกว่า 50% ตามเงื่อนไข

ขั้นตอนขอสินเชื่อ

ลงทะเบียนก่อน หรือในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ PCN1)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ PCN1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
* เงื่อนไข pindown pinup
• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 20,000 - 49,999 บาทต่อรายการหรือรับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาทต่อรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 1,800 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• สมาชิกบัตรฯ ต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบโดยถูกต้องก่อนทำการเบิกถอนเงินสด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น โดยระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ไม่เคยมียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ระหว่าง 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66
• เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสด ผ่านตู้ ATM หรือสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE (UCash) เท่านั้น ยกเว้นรายการเงินด่วนโทรสั่งทันใจ (Hello Cash) และบริการเงินด่วนสั่งได้ (Premier Flexi)
• บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเฉพาะท่านที่มียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีเดือนถัดไปไม่น้อยกว่า 50% จากยอดเบิกถอนเงินสดในแต่ละเดือน อย่างน้อย 1 รอบบิล
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจบรายการ
• บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10% ต่อปี ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากวันที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากเครื่องกดเงินที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ไม่เกิน15-20บาทต่อครั้ง ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากเครื่องกดเงิน ATM ธนาคารกรุงศรีครั้งละ 10 บาท
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืน เข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลกทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1712
ประเภท: บัตรสินเชื่อ
aaa

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

svg
สมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
สนใจสมัคร บัตรสินเชื่อโลตัส
 พรีเมียร์