จองโรงแรมหรือช้อปต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืน
รวมสูงสุด 27,500 บาท*

จองโรงแรมหรือช้อปต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 27,500 บาท*

บัตรเครดิตโลตัส เรื่องเที่ยวคืนคุ้ม LTR3

• รูดจอง 6 สายการบิน : AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air, THAI Smile Airways, Thai Vietjet Air, Peach Air
• ใช้จ่ายกับ 6 แอป AGODA, EXPEDIA, KLOOK, KKDAY, TRAVELOKA และ Trip.com 
• รูดจองโรงแรม บริษัททัวร์ และรถเช่า ทั่วไทย
• รูดใช้จ่าย กิน เที่ยว ช้อป พักโรงแรม ที่ต่างประเทศ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ 

สะสมยอดใช้จ่าย /เดือน* รับเครดิตเงินคืน*
ครบทุก 8,000 บาท 100 บาท (สูงสุด 500 บาท)
หรือ ครทุก 50,000 บาท 800 บาท (สูงสุด 3,200 บาท)
หรือ ครบ 500,000 บ.ขึ้นไป 5,500 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 27,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ”เรื่องเที่ยวคืนคุ้ม”)

ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ LTR3)

หรือ SMS พิมพ์ LTR3 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

รับคะแนนโลตัส รีวอร์ด 0.5%**
จากยอดช้อปทุกทวีป ทุกสกุล ทั่วโลก อาทิ รายการใช้จ่ายต่างประเทศ ซื้อสินค้าออนไลน์ รายการใช้จ่ายปกติ
รายการชำระเบี้ยประกันชีวิต รายการหักบัญชีอัตโนมัติ ฯลฯ
โดยยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทต่อรายการ ได้รับคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส 1 คะแนน ซึ่งจะตัดไปเป็นคูปองเงินสดโลตัสอัตโนมัติทุก 3 เดือน
ยกเว้นยอดใช้จ่ายโลตัส, โลตัส โกเฟรช, โลตัสช้อป ออนไลน์, เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่, ยอดซื้อกองทุนรวม, ยอดซื้อประกัน AIA, รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, รายการผ่อนชำระสินค้า, ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน pindown pinup

• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 27,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ”เรื่องเที่ยวคืนคุ้ม”
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียวเท่านั้น
• การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาท (THB) ในต่างประเทศและ / หรือยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทจากเว็บไซด์ต่างประเทศ
• เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารจาก 6 สายการบินที่ร่วมรายการ ได้แก่ AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air, THAI Smile Airways, Thai Vietjet Air, Peach Air ผ่านช่องทาง  website หรือ mobile application หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น ,สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทยหรือบัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้นและเฉพาะยอดรูดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่เป็นสกุลเงินบาทและไม่รวมถึงการทำรายการผ่านเว็บไซต์และช่องทางชำระเงินที่เป็นของผู้ให้บริการต่างประเทศ
• บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) จากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิปและปรากฎในระบบของบริษัทฯ ว่าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง/นำร้านค้าที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้มานับรวมได้ ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงรายการที่ยังไม่มีการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          o ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ย. 2566
          o ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2567 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ธ.ค. 2566
          o ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 2567
          o ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2567 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.พ. 2567
          o ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2567 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มี.ค. 2567
ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
•  ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ, การซื้อกองทุนรวม, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund),  การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/01/67 - 30/04/67
บัตรเครดิต U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
เมื่อใช้จ่ายเฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ
01/11/66 - 29/02/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัคร บัตรเครดิตโลตัส
แพลทินัม บียอนด์