facebook messenger

ยุคดิจิตอล ใช้จ่ายผ่าน 3 ช่องทาง สะดวก ง่าย ได้เครดิตเงินคืน

ช้อปปิ้งที่โลตัส จ่ายง่ายด้วยบัตรเครดิตโลตัส
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท*

บัตรเครดิต โลตัส จ่ายง๊ายง่าย...แบบไหนก็ได้คืน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่าย 5 หมวดที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข*

เมื่อใช้จ่าย 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านช่องทางดังนี้
• แตะเพื่อจ่าย (Tap & Go)
• ผูกบัตรเครดิตโลตัสและชำระเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท (True money wallet)
• สแกนชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR payment บนแอป UCHOOSE

หมวดสินค้าและตัวอย่างร้านค้าที่ร่วมรายการ

หมวดสินค้า ตัวอย่างร้านค้า
1. หมวดน้ำมัน เช่น บางจาก, เชลล์ , ปตท.
2. หมวดไฮเปอร์มาเก็ต/ซุปเปอร์มาเก็ต เช่น Lotus's, 7-Eleven, Boots, Watsons, Big C
3. หมวดโรงพยาบาล/คลินิค/ร้านขายยา เช่น โรงพยาบาลรัฐ, โรงพยาบาลเอกชน, โรงพยาบาลสัตว์, คลินิค, ร้านขายยา
4. หมวดร้านอาหาร หมวดร้านอาหาร ยกเว้นร้านอาหารภายในโรงแรม
5. หมวดตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้าง เช่น ไทวัสดุ, บุญถาวร, DoHome, Global House, HomePro, IKEA, Index Living Mall, MR.D.I.Y., MEGA HOME, NocNoc.com, SB Design Square, SCG Home

*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 60 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 360 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/ตลอดรายการ
*สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์ การ์ด เท่านั้น
 
วิธีผูกบัตรเครดิตผ่านแอป
 

ลงทะเบียนก่อนหรือ ภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ CL3)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ CL3 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67 แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer คัดลอกลิงก์ copy

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี
*เงื่อนไข pindown pinup

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์ การ์ด เท่านั้น
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10 บาท/รายการ/เดือน เมื่อใช้จ่ายโดยการแตะบัตรชำระเงิน (Tap & Go) ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10 บาท/รายการ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/เดือน เมื่อสแกนชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR payment ของบัตรเครดิต บนแอป UCHOOSE หรือผูกบัตรเครดิตและชำระเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท (True money wallet) ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 60 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 360 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• สมาชิกบัตรฯ ต้องลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือทาง SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบโดยถูกต้องก่อนทำรายการแล้วเท่านั้น
• สามารถใช้จ่ายโดยการแตะบัตรชำระเงิน (Tap & Go) หรือสแกนชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR payment ของบัตรเครดิต บนแอป UCHOOSE หรือผูกบัตรเครดิตและชำระเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท (True money wallet) เฉพาะรายการใช้จ่าย 5 หมวดที่ร่วมรายการ ได้แก่ 1.หมวดน้ำมัน, 2.หมวดไฮเปอร์มาเก็ต/ซุปเปอร์มาเก็ต, 3.หมวดโรงพยาบาล/คลินิค/ร้านขายยา, 4.หมวดร้านอาหาร, 5.หมวดตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้าง จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้
• บริษัทจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก Merchant Category Code (MCC Code) ตามที่ระบบของบริษัทฯกำหนดเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง หรือนำร้านค้าที่อยู่คนละหมวดมานับรวมข้ามหมวด หรือยอดใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก MCC Code ที่กำหนดจะถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรแกรม
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการผ่อนสินค้า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการของแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วัน หลังจากที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• บริษัทสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712

ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/05/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 10,000 บาท

01/06/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัคร บัตรเครดิตโลตัส
แพลทินัม บียอนด์