facebook messenger

บัตรเครดิตโลตัส เงินสดกดได้ รายจ่าย ไร้กังวล

บัตรเครดิตโลตัส เงินสดกดได้ รายจ่าย ไร้กังวล

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,800 บาท* เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE รับเครดิตเงินคืนตามที่กำหนด

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสม/เดือน เครดิตเงินคืน
ครบทุก 20,000 บาท 220 บาท (สูงสุด 660 บาท)
ครบทุก 100,000 บาท 1,200 บาท (สูงสุด 3,600 บาท)

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 10,800 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
*สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯที่ไม่เคยมียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 10,000 บาท ระหว่าง 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ลงทะเบียนก่อน หรือในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ CSH2)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ CSH2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer คัดลอกลิงก์ copy

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี
อัตรดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี
* เงื่อนไข pindown pinup
• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 220 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมครบทุก 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หรือรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมครบทุก 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 10,800 บาทหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสด ผ่านตู้ ATM หรือ สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE (U CASH) เท่านั้น โดยสามารถรวมรายการผ่านบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นรายการเงินด่วน! โทรสั่งทันใจ (Call for cash)
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UCHOOSE สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับก่อนทำการเบิกถอนเงินสด ระหว่างวันที่ ระหว่าง 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น โดยระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ไม่เคยมียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 10,000 บาท ระหว่าง 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจบรายการ
• กรณีการปิดยอดการทำรายการเบิกถอนเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
• บริษัทสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1% ต่อปี ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากวันที่ทำรายการ และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน ณ วันทำรายการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืน เข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1712
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/05/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 10,000 บาท

01/06/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg