กองทุนแนะนำ SSF/ RMF/ Thai ESG
ซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตโลตัส

กองทุนแนะนำ SSF/ RMF/ Thai ESG ซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตโลตัส

SSF/ RMF/ Thai ESG รวมเงินลงทุนรับโปรโมชันทั้งปี 2567
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*

โปรโมชันพิเศษเมื่อลงทุนสะสมทั้งปี2567 ในกลุ่มกองทุน SSF/ RMF/ Thai ESG ที่ร่วมรายการของ บลจ.กรุงศรี
รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาทต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ตามเงื่อนไข*
สามารถซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท (การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมบัตรเครดิต) ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น

SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ | Thai ESG เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาวและสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/SSF_RMF_TESG_Annual2024.aspx

ขอรับหนังสือชี้ชวน สอบถามโปรโมชั่นได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือบลจ.กรุงศรี 
Call 0 2657 5757 | www.krungsriasset.com

2 ม.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี
*รายละเอียด/เงื่อนไขการลงทุนและรับสิทธิ์โปรโมชันลงทุนสะสมทั้งปี pindown pinup
• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษัท”) ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF และ KFCASHRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ใหม่ในปี 2567 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 67 เท่านั้น
• ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 29 มี.ค. 68 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
• ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัท และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG จาก บลจ.อื่น แต่ไม่รวมถึงรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน SSF/ RMF/ Thai ESG ที่ไม่ร่วมโปรโมชันนี้หรือกองทุนใดๆ ของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม SFF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับเงินยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
• บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
• หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของการลงทุนกับ SSF/ RMF/ Thai ESG แบบประจำเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่  ม.ค. - ธ.ค. 2567 แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
• หน่วยลงทุน RMF ที่รับโอนจาก PVD จะได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของเงินโอน PVD สู่ RMF แต่จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการซื้อกองทุนด้วยบัตรเครดิต
• ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตโลตัส เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF/ Thai ESG ของบริษัท (ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ SSF/ RMF/ Thai ESG ในปี 2567 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง)
• การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
• เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/01/67 - 30/04/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ  รวมสูงสุด 800 บาท*

01/03/67 - 31/05/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
บัตรเครดิต ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส ผ่านบัตรเครดิตโลตัส
ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg