ผ่อนค่าเรียน ผ่อนค่าเทอม 0% นาน 3 เดือน*

ผ่อนค่าเรียน ผ่อนค่าเทอม 0%25 นาน 3 เดือน*

บัตรเครดิต โลตัส เบาใจเรื่องค่าเรียน แบ่งชำระรายเดือน  0% นาน 3 เดือน*

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน (เท่ากับ 12.38% ต่อปี) นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
• ค่าเทอม ค่าหน่วยกิต
• ค่าเรียนพิเศษ
• ค่าเรียนเสริมทักษะ
• โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ
• โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย

UCHOOSE

1 พ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68 แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer คัดลอกลิงก์ copy

*เงื่อนไข pindown pinup
'• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การทำรายการแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งชำระรายเดือน เฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดการศึกษา อาทิเช่น ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่าหน่วยกิต ค่าเรียนเสริมทักษะ จากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ เท่านั้น โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิปและปรากฎในระบบของบริษัทฯและไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง/นำร้านค้าที่อยู่คนละหมวดมานับรวมข้ามหมวด นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วได้
• สามารถเปลี่ยนเป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน 0% ได้ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วัน และลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส
• ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) 12.38% - 16.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งชำระรายเดือน และองค์ประกอบอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัท
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดใช้จ่ายผ่านระบบ Airpay, Line pay, และ True money wallet รายการใช้จ่ายในห้างโลตัส ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการแบ่งชำระรายเดือนให้กลับมาเป็นรายการปกติ หากบริษัทฯได้ดำเนินการทำแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือนแล้วทุกกรณี ลูกค้ายังคงต้องแบ่งชำระรายเดือนจนครบกำหนดสัญญา
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า เงื่อนไข เป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
• กรณีที่คืนสินค้าที่ร้านค้า หรือยกเลิกรายการ กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการแบ่งชำระรายเดือน หลังจากสมาชิกบัตรฯติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• เงื่อนไขการแบ่งชำระรายเดือนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต โลตัส ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/05/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ  รวมสูงสุด 800 บาท*

01/03/67 - 31/05/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
บัตรเครดิต ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส ผ่านบัตรเครดิตโลตัส
ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg