สมัครบัตร ณ เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ที่โลตัส สมัครบัตร ณ เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ที่โลตัส

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิตโลตัส 
ณ จุดบริการด้านการเงิน ที่โลตัส กว่า 220 สาขา

เลือกรับกระเป๋าเดินทาง Caggioni รุ่น Bubble Blue  ขนาด 20 นิ้ว 
เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)  
หรือ ใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ

หรือ

เลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท 
เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)  
หรือ ใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ

 บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ (รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป) 
บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด (รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป)


*/** เงื่อนไข : pindown pinup

*เงื่อนไขรายการรับกระเป๋าเดินทาง Caggioni รุ่น Bubble Blue ขนาด 20 นิ้ว
•เฉพาะผู้สมัครบัตรใหม่ ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต โลตัส  และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค.67 (ไม่รวมถึงสมาชิกปัจจุบันที่ยกเลิกบัตรภายในระยะเวลา 6 เดือน ณ วันสมัคร)  
•สมาชิกใหม่สามารถเลือกรับ กระเป๋าเดินทาง Caggioni รุ่น Bubble Blue ขนาด 20 นิ้ว (23.5x35x53 ซม.) มูลค่า 4,490 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ หรือใช้จ่ายสะสม 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล (E-mail) หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE  (จำกัดของสมนาคุณ 1 ชิ้น/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ) 
•คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก , การซื้อหน่วยลงทุน, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK) ทุกที่ ,หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ   
•กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่ได้รับอนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ส.ค. 67 หรือระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 ก.ย. 67 หรือระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ต.ค. 67
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก, มีประวัติการชำระดีและรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล (E-mail) หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE จนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งของสมนาคุณแก่ท่าน 
• บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าหากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตรสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ในระยะเวลา 60 วันนับจากได้รับของสมนาคุณ
•ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
•ราคาของสมนาคุณกำหนดโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นการประมาณมูลค่า ณ วันที่ 20 ก.พ. 67
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

**เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืน
•เฉพาะผู้สมัครบัตรใหม่ ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต โลตัส  และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค.67 (ไม่รวมถึงสมาชิกปัจจุบันที่ยกเลิกบัตรภายในระยะเวลา 6 เดือน ณ วันสมัคร)  
•สมาชิกใหม่สามารถเลือกรับ เครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ หรือใช้จ่ายสะสม 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล (E-mail) หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
•คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก , การซื้อหน่วยลงทุน, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK) ทุกที่ ,หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ   
•กำหนดการรับเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีหลัก ภายใน 120 วัน นับจากที่ใช้ตามเงื่อนไข
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก, มีประวัติการชำระดีและรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล (E-mail) หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE จนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกเครดิตเงินคืนหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด

ช่องทางชำระเงิน pindown pinup

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

ชำระเงิน ฟรี! ที่แคชเชียร์ โลตัส และโลตัส โกเฟรช ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม pindown pinup
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับพนักงานบริษัท
บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
รายได้ประจำต่อเดือน
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
เจ้าของกิจการอายุ 20 - 65 ปี
เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา
สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง
สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ระบุเงินเดือนและอายุงาน (เฉพาะพนักงานบริษัท)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก./ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

สำหรับบัตรเสริม
แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม และบัตรหลัก
*ไม่รับบัตรเสริมกรณีใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน
สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม
จากบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์
รับโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนตลอดทั้งปี
รับเครดิตเงินคืนทุกเดือนแบบคุ้มๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เช่น กิน, ช้อปปิ้ง, ท่องเที่ยว, ตกแต่งบ้าน, ดูแลสุขภาพ, ซื้อประกันภัย, ช้อปออนไลน์ และอีกมากมายตลอดทั้งปี
1/5
สิทธิประโยชน์ที่เลือกสรรมาแล้วโดย มาสเตอร์การ์ด
พบกับสุดยอดข้อเสนอที่จะทำให้วันของคุณพิเศษยิ่งขึ้นกับ สายการบิน, โรงแรม, รถเช่า, ร้านอาหารชั้นนำ และกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี ศึกษารายละเอียดที่ https://specials. priceless.com/th-th/homepage
2/5
เบิกถอนเงินสดที่ ATM หรือ UCHOOSE
ต้องการเงินสดฉุกเฉิน โดยใช้เบิกถอนได้ที่แอปฯ UCHOOSE ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตู้ ATM ต่างๆ
3/5
ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากการซื้อสินค้า ด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต กับ MSIG Claim Center 1259 ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
4/5
รูดก่อนเลือกผ่อนทีหลัง
ผ่อนชำระสินค้าทุกชิ้นทั้งห้างที่โลตัส 0%* นาน 3 เดือน* หรือเลือกผ่อนตามใจนานสูงสุด 10 เดือน* ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่านแอปฯ UCHOOSE หรือโทร. 1712 ตลอด 24 ชั่วโมง
5/5
ย้อนกลับ
ถัดไป