facebook messenger

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย แฮปปี้โฮม

คุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายใน จาก ภัยยานพาหนะ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ
คุ้มครองทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับอยู่อาศัย
คุ้มครองทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับอยู่อาศัย
คุ้มครองทรัพย์สินภายใน และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย
คุ้มครองทรัพย์สินภายใน และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย
 
เบี้ยถูกลง เมื่อเลือกซื้อคุ้มครองยาว 3 ปี
เบี้ยถูกลง เมื่อเลือกซื้อคุ้มครองยาว 3 ปี

แผนความคุ้มครอง

แผน 1
เบี้ยเริ่มต้น 900 บาท/ปี*
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 500,000 บาท
 • ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • ภัยจากน้ำท่วม 20,000 บาท
 • ภัยจากลูกเห็บ 100,000 บาท​
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 25,000 บาท
แผน 2
เบี้ยเริ่มต้น 1,500 บาท/ปี*
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 1,000,000 บาท
 • ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • ภัยจากน้ำท่วม 20,000 บาท
 • ภัยจากลูกเห็บ 100,000 บาท
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 บาท
แผน 3
เบี้ยเริ่มต้น 2,500 บาท/ปี*
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 2,000,000 บาท
 • ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท
 • ภัยจากน้ำท่วม 20,000 บาท
 • ภัยจากลูกเห็บ 200,000 บาท
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 100,000 บาท
แผน 4
เบี้ยเริ่มต้น 3,600 บาท/ปี*
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 3,000,000 บาท
 • ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 300,000 บาท
 • ภัยจากน้ำท่วม 20,000 บาท
 • ภัยจากลูกเห็บ 300,000 บาท
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 150,000 บาท
แผน 5
เบี้ยเริ่มต้น 4,600 บาท/ปี*
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 4,000,000 บาท
 • ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท
 • ภัยจากน้ำท่วม 20,000 บาท
 • ภัยจากลูกเห็บ 400,000 บาท
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 200,000 บาท
แผน 6
เบี้ยเริ่มต้น 6,700 บาท/ปี*
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 5,000,000 บาท
 • ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
 • ภัยจากน้ำท่วม 20,000 บาท
 • ภัยจากลูกเห็บ 500,000 บาท
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 250,000 บาท
ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*