facebook messenger

ประกันภัยอุบัติเหตุ เทคแคร์ ซีเนียร์

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ทำประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมรับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน
และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application  
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุกรณีกระดูกแตกหัก
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุกรณีกระดูกแตกหัก
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 45-70 ปี (สิ้นสุดอายุ 75 ปี)
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 45-70 ปี (สิ้นสุดอายุ 75 ปี)

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*