facebook messenger

ประกันภัยอุบัติเหตุ PA สุดคุ้ม 360

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ทำประกันภัยอุบัติเหตุ PA พร้อมรับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน
และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application  
ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 1,500,000 บาท
คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด
1,500,000 บาท
 
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทาง การแพทย์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทาง
การแพทย์
 

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*