facebook messenger

ประกันอุบัติเหตุ แฮปปี้ คิดส์

คุ้มครองช่วงอายุ 6-19 ปีบริบูรณ์ รับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน
และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application  
ชดเชยรายได้เพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล และอุบัติเหตุ
ชดเชยรายได้เพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล และอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 15,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 15,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง
เริ่มรับประกันภัย  ตั้งแต่อายุ  6  ปี
เริ่มรับประกันภัย 
ตั้งแต่อายุ  6  ปี
 

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*