facebook messenger

ประกันภัยอุบัติเหตุ แฟมิลี่ เลิฟเวอร์

เลือกแผนประกันภัยอุบัติเหตุ ได้ตามรูปแบบของครอบครัวไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้
แบบรายเดือน และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application
ซื้อ 1 กรมธรรม์ คุ้มครองได้ทั้งครอบครัว
ซื้อ 1 กรมธรรม์
คุ้มครองได้ทั้งครอบครัว
มีเงินปลอบขวัญ สูงสุด 12 เดือน
มีเงินปลอบขวัญ
สูงสุด 12 เดือน
มีค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ)
มีค่ารักษาพยาบาล
(กรณีอุบัติเหตุ)

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*