facebook messenger

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ต้องทำอย่างไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ใกล้ผ่านช่วงต้นปี 2567 เจ้าของรถทุกคน อย่าลืมเช็กวันหมดอายุใบขับขี่และทำการต่ออายุใบขับขี่ทันที เพื่อป้องกันความเสียหาย หากมีกรณีที่คุณต้องแสดงใบขับขี่ การต่อใบขับขี่ทำได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ สำหรับใครที่สะดวกเดินทางไปกรมการขนส่งทางบก สามารถ Walk- In เพื่อจองคิวและทำการต่อใบขับขี่ได้เลย แต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถจองคิวและทำการต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ง่าย ๆ เช่นกัน โดยวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ประจำปี 2567 ตั้งแต่วิธีการจองคิว การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ หรือ เอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำขอต่อใบขับขี่
วิธีต่อใบขับขี่แบบออนไลน์ อัปเดตปี 2567

วิธีต่อใบขับขี่แบบออนไลน์ อัปเดตปี 2567

ปัจจุบันการต่ออายุใบขับขี่นั้นสะดวกกว่าในอดีต เพราะกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาพัฒนาระบบการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ครอบคลุมทั้งการจองคิวออนไลน์ การอบรมออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ทุกที่ที่ต้องการ ถือเป็นการลดความแออัดจากการ Walk-In อีกด้วย

วิธีจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ ฉบับปี 2567 

1. ดาวน์โหลดแอป DLT Smart Queue 

2. ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ’

4. เลือกสำนักงานที่ต้องการใช้บริการ อาจเป็นสาขาใกล้บ้านหรือที่ทำงาน

5. เลือกประเภทบริการ ให้เลือกกดปุ่ม ‘งานใบอนุญาต’

6. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถที่ตนเองต้องการ ดังนี้

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • พรบ.ขนส่ง

7. เลือกประเภทเข้ารับบริการ ให้เลือกกดปุ่ม ‘ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ’

8. เลือกประเภทยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

9. เลือกจองคิววันที่ต้องการ

 • หากเป็น ‘สีเขียว’ คือ มีคิวว่าง
 • หากเป็น ‘สีแดง’ คือ เต็มแล้ว
 • หากเป็น ‘สีเทา’ คือ วันหยุดราชการ
 • หากเป็น ‘สีดำ’ คือ สถานที่นี้ไม่มีบริการให้จองคิว
10. เลือกวันเวลาที่จะเข้าใช้บริการ จากนั้นถือว่าการจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ฉบับปี 2567

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ฉบับปี 2567

1. เข้าเว็บไซต์ DLT e-Learning ด้วยเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด (พ.ศ.เท่านั้น)

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 3 ข้อและเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล : ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง : ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี : ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ : ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

3. ระหว่างชมจะมีคำถามให้ตอบเป็นระยะ เมื่อดูวีดีโอครบเวลาให้ทำการตอบแบบทดสอบหลังอบรม 3 ข้อ 

4. กดปุ่มหลักฐานการอบรม ระบบจะส่งหลักฐานเป็น QR Code ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ประเภทใบขับขี่และวันที่ผ่านการอบรม 

5. เจ้าของรถที่เข้าอบรมต่อใบขับขี่ ต้องบันทึกหน้าจอเก็บเป็นหลักฐาน ใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสาขาที่จองไว้

เอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบขับขี่

1. หลักฐานการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ที่ได้จากการอบรมผ่านเว็บไซต์ DLT e-Learning (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม)

2. บัตรประชาชน (ตัวจริงเท่านั้น ห้ามใช้สำเนาบัตรประชาชน)

3. ใบรับรองแพทย์ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง)

4. ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ

เมื่อดำเนินการด้านเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ เช่น การมองเห็นสีไฟจราจรหรือ การทดสอบสายตาทางลึกและทางกว้าง รวมถึงทดสอบปฏิกิริยาเท้า จากนั้นให้ไปชำระค่าบริการและถ่ายรูปติดบัตร เสร็จแล้วสามารถรอรับใบขับขี่ใหม่ได้เลย

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้กี่เดือน

ใครที่กังวลว่าจะลืมต่อใบขับขี่ สามารถเลือกต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วันหรือประมาณ 6 เดือน และหากใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี จะสามารถไปต่อใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติใหม่และจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

ต่ออายุใบขับขี่ สำคัญแค่ไหน

การพกใบขับขี่ที่หมดอายุ ไม่ต่างอะไรจากการลืมใบขับขี่ไว้ที่บ้าน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการให้คุณแสดงใบขับขี่แต่ใบขับขี่ของคุณกลับหมดอายุ ในความผิดด้านกฎหมายจราจรอาจต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่สิ่งสำคัญมากที่สุด เมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่ใบขับขี่หมดอายุ บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทุกกรณี

ซื้อประกันภัยรถยนต์ โลตัส

ซื้อประกันภัยรถยนต์ โลตัส คุ้มค่าอย่างไร

เจ้าของรถที่กำลังมองหาบริษัทเพื่อต่อประกันรถยนต์ หรือ มือใหม่หัดขับที่กำลัง เลือกประกันรถยนต์ฉบับแรก ควรเลือกแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในราคาสุดคุ้มค่า พร้อมโปรโมชันสิทธิพิเศษจากบริษัทผู้ให้ประกันภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์โลตัส ที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ คุ้มครองทรัพย์สินและร่างกายบุคคลภายนอก แบ่งเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ / 2 และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ / 3 ดังนี้

แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 

 • ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3 หมวด ดังนี้ ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล

แผนประกันภัยรถยนต์แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก

 • เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาเบา เริ่มต้น 7,500 บาท คุ้มครองเต็มรูปแบบ แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก ยกเว้นกรณีรถชนรถ ดังนี้ ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย ความเสียหายต่อบุคลภายนอกและความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+/2

 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+/2 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต่างตรงที่ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่จะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี (สำหรับ 2+) โดยมีความคุ้มครองหลักดังนี้ ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย เช่น การประกันตัวผู้ขับขี่

แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+/3

 • แม้ว่าจะมีความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และ 2 แต่ก็แลกมากับราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่า โดยจะให้ความคุ้มครองดังนี้ ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย (ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่ทำประกันภัย และไม่คุ้มครองเพิ่มเติมกรณีภัยก่อการร้าย)

พิเศษ !! ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกใจ แบ่งจ่ายเงินสด 0% นาน 10 เดือน แบ่งจ่ายเงินสดสบาย ๆ เฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส สามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชันได้ที่นี่ https://www.lotussmoney.com/car-insurance/iif

สมัครบัตรเครดิตโลตัส ด้วยแอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นจากสิทธิประโยชน์ของประกันรถยนต์ สะดวก ง่าย และปลอดภัย ทั้งยังสามารถเช็กสถานะการสมัครได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการปรับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ด้วย ที่สำคัญได้รับโปรโมชันบัตรเครดิต สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม จากโลตัส มันนี่ พลัส ก่อนใคร 

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/car-insurance/renew-driver-license-online คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัยรถยนต๋
Tag: ต่อใบขับขี่ออนไลน์
aaa

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายน้อย บริการครบ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายน้อย บริการครบ
รับประกันภัย โดยอลิอันซ์อยุธยาประกันภัย
01/05/67 - 31/07/67
ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่โลตัส
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่โลตัส
แบ่งจ่ายเงินสด 0% นาน 10 เดือน ที่โลตัส
01/12/66 - 31/12/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg