facebook messenger

ขยายระยะเวลาการรับเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุด 1% ของบัตรเครดิตโลตัส จากเดิมสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 2566 ออกไปเป็นสิ้นสุดในเดือน ก.พ. 2567


เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุด 1% ของบัตรเครดิตโลตัส จากเดิมสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 2566 ออกไปเป็นสิ้นสุดในเดือน ก.พ. 2567
เรียน สมาชิกบัตรเครดิตโลตัส
 
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเรียนแจ้งขยายระยะเวลาการรับเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุด 1% ของบัตรเครดิตโลตัสจากเดิมสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 2566  ออกไปเป็นสิ้นสุดในเดือน ก.พ. 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

ขยายระยะเวลาการรับเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุด 1%25   1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์และเครดิตเงินคืนโบนัสคุ้มคืนสูงสุด 5%*
เงื่อนไขสำหรับรับคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3%
• รับคะแนนโลตัส รีวอร์ดสจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่แอป
UCHOOSE โดยคะแนนถูกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสอัตโนมัติทุก 3 เดือนในอัตราทุก 250 คะแนนเท่ากับคูปองเงินสด 25 บาท แล้วจัดส่งให้ท่านในเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
• รับคูปองเงินสดโลตัส 3% จากยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัสส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี โดยยอดใชจ่ายทุก 20 บาทต่อรายการจะได้รับ 6 คะแนนมีมูลค่าเทียบเท่า 0.6 บาท / รับคูปองเงินสดโลตัส 1% จากยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัสส่วนที่เกิน 15,000 บาทขึ้นไปต่อรอบบัญชี โดยยอดใช้จ่ายทุก 20 บาทต่อรายการจะได้รับ 2 คะแนนมีมูลค่าเทียบเท่า 0.2 บาท ทั้งนี้รายการใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกนับรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก
• ยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัส ยกเว้น โลตัสในต่างประเทศ ร้านค้าเช่าภายในห้าง รายการผ่อนชำระ การซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่น รายการคืนสินค้า ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
• คะแนนจะได้รับภายในวันถัดไปหลังจากวันบันทึกรายการ กรณีชำระผ่านสแกน QR Payment ของบัตรเครดิตและชำระผ่าน โลตัส ช้อปออน์ไลน์ จะได้รับคะแนนภายใน 60 วันนับจากวันบันทึกรายการ
• หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัตรเครดิตโลตัสกับมายโลตัสเพื่อรับคูปองเงินสดโลตัส โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัสโทร 1712 เพื่ออัพเดทข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกบัตรเครดิตโลตัสและมายโลตัสให้ตรงกัน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด กำหนด

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุด 1%**
• เครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุด 1% จากบัตรเครดิต เป็นสิทธิประโยชน์ทดแทนมายโลตัส โบนัส 1% จากโลตัส ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566
• ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนโบนัสที่แอป UCHOOSE ค้นหา LBO ในหน้าโปรโมชั่น หรือลงทะเบียนด้วย SMS พิมพ์ LBO (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ SMS มีค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์กำหนดไว้
• รับเครดิตเงินคืนโบนัส 1% จากยอดใช้จ่ายที่โลตัสในวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือน ได้แก่วันที่ 4-5 มีนาคม 2566, 1-2 เมษายน 2566, 6-7 พฤษภาคม 2566, 3-4 มิถุนายน 2566, 1-2 กรกฎาคม 2566, 5-6 สิงหาคม 2566, 2-3 กันยายน 2566, 7-8 ตุลาคม 2566, 4-5 พฤศจิกายน 2566, 2-3 ธันวาคม 2566, 6-7 มกราคม 2567, 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจำกัดการมอบเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุดไม่เกิน 150 บาท ต่อเดือน (คำนวณจากยอดใช้จ่ายที่โลตัสไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน) สำหรับรายการใช้จ่ายหลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น และรายการใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกนับรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก
• คำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมเฉพาะที่โลตัส ไม่นับรวมโลตัสในต่างประเทศ ร้านค้าเช่าภายในโลตัส รายการผ่อนชำระ การซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่น และการคืนสินค้า
• เครดิตเงินคืนโบนัสจะได้รับภายใน 60 วันนับจากวันบันทึกรายการ
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด กำหนด

เงื่อนไขสำหรับโลตัสคอยน์สูงสุด 1%
• มายโลตัสเป็นระบบสมาชิกของโลตัส โดยรับ 1 โลตัสคอยน์จากยอดใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการทุก 100 บาทต่อรายการ ซึ่ง 1 โลตัสคอยน์มีมูลค่า 1 บาท สามารถตรวจสอบโลตัสคอยน์คงเหลือได้ที่แอปพลิเคชันโลตัส เพื่อแลกคอยน์ใช้ซื้อสินค้าแทนเงินสดหรือแลกเป็นสิทธิพิเศษมากมาย
• ใช้บัตรเครดิตโลตัสคู่กับการแจ้งหมายเลขสมาชิกมายโลตัสที่จุดชำระเงิน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด

โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.lotussmoney.com หรือติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัส โทร 1712
บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกบัตรเครดิตโลตัสที่มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยดีเสมอมา
 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด
 

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/announcement-corporate/extend-corevalue-creditcard คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกาศบริษัท