สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด ออนไลน์

สมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์

• รับกระเป๋า Backpack (28x38x12.5 ซม.) มูลค่า 1,990 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด หรือรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ


*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่าง

สมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
ชื่อ*
กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล*
กรุณากรอกนามสกุล
จังหวัด (ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน)*
กรุณาเลือกจังหวัด
สาขาโลตัสที่ใกล้บ้านท่าน
กรุณาเลือกสาขาที่ท่านสะดวก
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้นและตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
อีเมล*
กรุณาตรวจสอบรูปแบบของอีเมล เช่น [email protected]
อาชีพ
กรุณาระบุอาชีพ
รายได้ประจำต่อเดือน
กรุณาระบุรายได้ประจำ
กรุณายอมรับเงื่อนไข
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
* เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่

• รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ธ.ค. 66 (สมาชิกเก่าที่ยกเลิกบัตรแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันเริ่มแคมเปญสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้)
• รับกระเป๋า Backpack (28x38x12.5 ซม.) มูลค่า 1,990 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด หรือรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ โดยต้องมียอดคงค้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ และยอดคงค้างต้องมากกว่า 50% ของยอดใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น มีรายการเบิกถอนเงินสด / ผ่อนสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป จะต้องมียอดคงค้างในบัญชีมากกว่า 2,500 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ
• กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่ได้รับอนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 29 ก.พ. 67 หรือระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 มี.ค. 67 หรือระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 เม.ย. 67
• ยอดเบิกถอนเงินสดจะถูกคำนวณจากทุกช่องทาง ผ่านตู้ ATM และ สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UChoose (UCash) และ รายการเงินด่วนสั่งได้ (Hello Cash)
• ยอดผ่อนชำระจะถูกคำนวณจากการผ่อนสินค้า ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโลตัส หรือผ่อนชำระประกันภัยรถยนต์ และสุขภาพที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส
• การคำนวณยอดสะสม ไม่รวมรายการใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆ ค่าปรับ และรายการที่มีการยกเลิก
• บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 10% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากจำนวนเงินที่เบิกถอน ณ วันทำรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ มอบของสมนาคุณให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนมูลค่าของกำนัลหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าหากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตรสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ระยะเวลา 60 วัน นับจากได้รับของสมนาคุณ
• ของสมนาคุณไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้
• ราคาของสมนาคุณกำหนดโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นการประมาณมูลค่า ณ วันที่ 15 ส.ค. 66
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานบริษัท
• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 55 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 55 ปี
• เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

เอกสารประกอบการพิจารณา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง 
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

 

ช่องทางชำระเงิน

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

ชำระเงิน ฟรี! ที่แคชเชียร์ โลตัส และโลตัส โกเฟรช ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  
เครื่องหมายชำระเงินบัตรเครดิตโลตัส

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม