ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่โลตัสผ่านบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0%นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน ผ่านบัตรสินเชื่อ พรีเมียร์ ที่โลตัส

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

• ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0%* นานสูงสุด 12 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• ดีลพิเศษระหว่าง 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 65 เท่านั้น ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0%* นานสูงสุด 48 เดือน เมื่อมียอดรวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้ามือถือ
ยอดรวมตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อน 0% 24 เดือน
ยอดรวมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อน 0% 48 เดือน
หรือ
• ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69%-1.09%* นานสูงสุด 24 เดือน
สำหรับยอดผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือ
ตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด

ลงทะเบียนรับกระเป๋าเดินทางAqua Blue** ขนาด 20 นิ้ว (25x38x49 ซม.) มลูค่า 4,490 บาท 
(จำกัดของสมนาคุณสูงสุด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
หรือ
เครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท** /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ยอดผ่อนชำระสะสมภายในวัน
เฉพาะผ่อนนาน 6 เดือนขึ้นไป (เซลล์สลิป/ชิ้น)

ผ่อน0% รับเครดิตเงินคืน

ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

100 บาท

200 บาท

20,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

500 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

600 บาท

900 บาท

40,000 บาทขึ้นไป

รับกระเป๋าเดินทาง Aqua Blue**

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
ฟรี ผ่าน UChoose (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ EL2)หรือ SMS พิมพ์ EL2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 ส.ค. 65 - 30 ก.ย. 65


*/** เงื่อนไข

*เงื่อนไขผ่อน
• บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 12 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน เมื่อมียอดรวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้ามือถือ ระหว่าง 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 65 เท่านั้น (อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน สำหรับยอดรวมสินค้าตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป, อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน สำหรับยอดรวมสินค้าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป)
• บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถืออัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือนและต้องมียอดผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน (อัตราดอกเบี้ย 1.09% สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น, อัตราดอกเบี้ย 0.99% สำหรับสินค้าราคา 7,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น, อัตราดอกเบี้ย 0.89% สำหรับสินค้าราคา 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้นและอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับสินค้าราคา 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น)

**เงื่อนไขเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทาง UCHOOSE หรือ SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการเท่านั้น
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 18,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระสะสมภายในวันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและเฉพาะผ่อนชำระนาน 6 เดือนขึ้นไป/ เซลล์สลิป/ชิ้น เท่านั้น
• เมื่อมีการทำรายการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย0%และอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในวันเดียวกัน ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยที่ทำรายการ ตัวอย่างการคำนวณ ลูกค้าทำรายการผ่อนอัตราดอกเบี้ย0% นาน 10 เดือน ยอด15,000 บาทและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% นาน 10 เดือน ยอด10,000 บาทภายในวันเดียวกัน ยอดผ่อนชำระรวม 25,000 บาท เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากrateอัตราดอกเบี้ย0% ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ บัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบเดือนที่ท่านทำรายการส่งเสริมการตลาด (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• จำกัดรับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทาง Aqua Blue ขนาด 20 นิ้ว (25x38x49 ซม.) มลูค่า 4,490 บาท สูงสุด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของสมนาคุณให้สมาชิกบัตรฯตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการตลาด
• เฉพาะการผ่อนสินค้าระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโลตัส สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณ
• รายการเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง  
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก