ช้อปออนไลน์ โปรดีจัดว่าโดน ผ่านบัตรเครดิตโลตัส

โปรโมชั่นบัตรเครดิตโลตัส ช้อปออนไลน์

ช้อปออนไลน์ โปรดีจัดว่าโดน

สะสมยอดใช้จ่ายกับ 14 แอปพลิเคชัน
TrueMoneyWallet, Lazada, Shopee, ShopeePay, Alibaba, Aliexpress, Netflix, Easy Bill, MakroClick, Konvy, Dolfin Wallet, JD CENTRAL, Maknet, rabbit LINEPay

สะสมยอดใช้จ่าย / เดือน*

รับเครดิตเงินคืน*

ครบทุก 2,000 บ.

30 บ.
(สูงสุด 120 บาท)

ครบทุก 10,000 บ.

180 บ.
(สูงสุด 540 บาท)


รับเพิ่มพิเศษ เครดิตเงินคืน 600 บาท* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป / เดือน

*จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,140 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 4,560 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “โปรดีจัดว่าโดน”
*เมื่อใช้จ่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าชั้นนำอื่นๆ ผ่านทรูมันนี่ วอทเล็ท ยกเว้นการใช้จ่ายที่โลตัส

TrueMoneyWallet

สำหรับลูกค้าใหม่ รับเงินคืน 55 บาท* เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
เพียงผูกบัตรเครดิตโลตัส บนทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมใช้จ่ายเป็นครั้งแรก 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
(จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 300 สิทธิ์ / เดือน)
 

*ลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัตรเครดิตโลตัส มาก่อน 1 มิ.ย. 65 และ เริ่มผูกบัตรเครดิตโลตัส ในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65

 


ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ
SMS พิมพ์ LON2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65

ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

สำหรับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน ตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน) 20,000 บาท คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยรูดซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต
MSIG Claim Center 1259
(24 ชั่วโมง)

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

หมายเหตุ : รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

• สงวนสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 00.00 น.– 30 ก.ย. 2565 เวลา 23.59 น.  เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมทุกประเภท จะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลักที่ทำการเปิดใช้บริการ ณ ปัจจุบัน
• ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก 14 เว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ร่วมรายการ ได้แก่ TrueMoneyWallet, Lazada, Shopee, ShopeePay, Alibaba, Aliexpress, Netflix, Easy Bill, MakroClick, Konvy, Dolfin wallet, JD CENTRAL, Maknet, rabbit LINEPayเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
• *จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,140 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 4,560 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “โปรดีจัดว่าโดน”โดยยึดจากบัญชีบัตรที่ทำการเปิดใช้บริการ ณ ปัจจุบัน
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  o ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มิ.ย. 2565
  o ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ค. 2565
  o ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค. 2565
     และ
  o ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย. 2565
 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายที่ ชำระผ่านทรูมันนี่ที่โลตัส, ShopeeFood และการผ่อนชำระผ่าน ShopeePay, ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), ยอดชำระค่าประกันทุกประเภท, รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

*TrueMoneyWallet
• เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้าทันทีหลังจากชำระตรงตามเงื่อนไข
• รายกายส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 เท่านั้น
• สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีการผูกบัตรฯ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส ครั้งแรกบนทรูมันนี่ วอทเล็ท จะต้องไม่เคยมีการผูกบัตรฯ ประเภทใดๆบนทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายหลักจะได้รับเงินคืน 55 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
• ตัวอย่างร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-Eleven, Dairy Queen, CP FreshMart, Major Cineplex, Caffe Muan Chon, True Coffee, Chester’s, Swensen’s, Daiso, Dunkin’Donuts, D’Oro, Burger King, CP Food World, Foodland Supermarket, The Pizza Company, Miniso Thailand, After You, Bar B Q Plaza, S&P และร้าน Boots เป็นต้น
• ธุรกรรมที่ไม่สามารถผูกบัตรเครดิตจ่ายได้ประกอบด้วย การใช้จ่ายออนไลน์ เช่น Lazada, Foodpanda เป็นต้น
• ยกเว้นรายการ 7-Delivery (การจ่ายผ่าน Smart Pay),โลตัส, รายการใช้จ่ายประเภทการลงทุน ซื้อประกัน Unit-link, การจ่ายบิลทุกประเภท ค่าบริการ easy pass, การเติมเงิน เช่น การเติมเงินค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 300 สิทธิ์ / เดือน
• เงินคืนเข้า TrueMoneyWallet จะได้รับทันที เมื่อทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านที่เข้าร่วมรายการ เสร็จสมบูรณ์
• ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoneyWallet โทร.1240
• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

*เงื่อนไขประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

• สงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว จากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ หรือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด รับความคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท ต่อปี เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ หรือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
• กรณีถูกโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์
• กรณีถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ในระหว่างการจัดส่ง
• กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้สินทรัพย์สูญเสียหรือเสียหาย ในระหว่างการจัดส่ง
• มูลค่าสินค้าที่ชำระขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต 2,500 บาท/เซลล์สลิป
• วงเงินคุ้มครอง/ต่อครั้ง/ ต่อเหตุการณ์ 10,000 บาท
• วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน ตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน) 20,000 บาท
• ชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องตรงกับชื่อผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ หรือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ที่ทำรายการชำระสินค้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
• การชดเชยสินไหม และเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูยน์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี โทร. 0 2007 9000
• ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 1259
• บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
ศึกษารายละเอียด ความคุ้มครอง และวิธีการให้บริการด้านสินไหมทดแทน คลิก

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก