ดีลดีครบเรื่องสุขภาพความงาม รูดด้วยบัตรเครดิตโลตัส

ดีลดีครบเรื่องสุขภาพความงาม ผ่านบัตรเครดิตโลตัส

สุขภาพและความงามดีลดีครบจบทุกเรื่องสุขภาพและความงาม 
เพียงรูดค่าหมอ ค่ายา ค่าสินค้าและบริการในหมวดสุขภาพและความงามที่โรงพยาบาล คลินิกทำฟัน ร้านขายยา ร้านแว่นตา

คลินิกเสริมความงาม ฟิตเนส โยคะ สปา และโรงพยาบาลสัตว์
ครบตามเงื่อนไขก็ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท

ต่อที่ 1  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,500 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มสะสมต่อเดือนครบตามเงื่อนไข

สะสมยอดใช้จ่าย / เดือน

รับเครดิตเงินคืน (บาท)*

ครบทุก 6,000 บาท

80 บาท 
(สูงสุด 400 บาท)

หรือ ครบทุก 60,000 บาท

900 บาท
(สูงสุด 4,500 บาท)

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 13,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่า** เมื่อเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE สำหรับยอดรูดเต็มจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3 - 10 เดือน (รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 13,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการ ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ
ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ HLB3)หรือ SMS พิมพ์ HLB3 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ดีลดีครบ เรื่องสุขภาพและความงาม”

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการจากโปรโมชั่นต่อ 1

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ที่เป็นรายการใช้จ่ายภายในประเทศและเป็นสกุลเงินบาทไทย จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร้านขายยา คลินิกความงาม คลินิกทำฟัน ร้านแว่นตา สปา ฟิตเนสและโยคะ โรงพยาบาลสัตว์ แอปพลิเคชันแพทย์ทางไกล รวมถึงยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านค้า ที่อยู่ในหมวดสุขภาพความงาม โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าบนเซลล์สลิปและที่ปรากฎในระบบของบริษัทฯ
จำกัดมอบเครดิตเงินคืนจากต่อ 1 สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 13,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ และสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียวเท่านั้น
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันนับจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2565, ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนสิงหาคม 2565 และภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนกันยายน 2565 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดใช้จ่ายบนร้านค้าออนไลน์ รายการผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อนชำระ, ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ มารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก
• รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการจากโปรโมชั่นต่อ 2 เปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน
• เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป
• อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการแบ่งชำระที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งจ่ายรายเดือน และมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาแบ่งจ่ายนาน 3-10 เดือน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ทุกรายการกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมรายการ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
จำกัดเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 13,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
• สามารถทำรายการผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 65
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
• หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องแบ่งจ่ายจนครบกำหนดสัญญา
• กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• การอนุมัติการทำรายการผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก