ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62


แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 62

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565

 รางวัลกระเป๋าอเนกประสงค์ ESPRIT มูลค่า 3,390 บาท

วันที่

ชื่อ – สกุล

1 ก.ค. 65

คุณสุพศิน ตันมีศิลป์

2 ก.ค. 65

คุณณัฐวรรณ เลิสโกวิทย์

3 ก.ค. 65

คุณกุลธิดา สุทธิเลิศกุล


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender Reward

SO Sofitel Hua Hin package 2 วัน 1 คืน ห้องพัก SO Comfy พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 23,728 บาท

วันที่

ชื่อ – สกุล

30 มิ.ย. 65

คุณดวงพร เนียมพลอย

2 ก.ค. 65

คุณมงกุฎ สาระคุณ

3 ก.ค. 65

คุณดวงพร เนียมพลอย

 

• ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรางวัลลำดับอื่นๆ ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต
• บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ www.lotussmoney.com/th/PDPA/PrivacyNotice-Customer